top of page

Rechtstakken

Juridische dienstverlening

De juridische dienstverlening van het kantoor is zowel gericht op gerechtelijke procedures als op bemiddeling en adviesverlening, het nakijken en ( mee ) opstellen van overeenkomsten, aktes allerhande ...

Via permanente vorming blijft onze kennis actueel en kunnen we u deskundig bijstaan in een brede waaier van rechtstakken.

Wij verlenen advies aan zowel ondernemingen als particulieren. Tevens voeren wij onderhandelingen en procedures, begeleiden we minnelijke en gerechtelijke expertises, vergaderingen ...

Onze vakterreinen zijn onder meer :
 

 • contractueel- en verbintenissenrecht

 • minnelijk incasso

 • gerechtelijk incasso

 • rechtsbijstand

 • verkeersrecht

 • bewindvoering

 • familierecht

 • verzekeringsrecht

 • jeugdrecht

 • huurovereenkomsten

 • strafrecht

 • ...

bottom of page