top of page

Advocatenkantoor An Magerman

​​​An Magerman heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Antwerpen en is afgestudeerd in 1990.​Zij heeft de aanvullende aggregaatsstudie in 1992 behaald.​Zij is haar stage in de advocatuur begonnen aan de Antwerpse Balie in 1990 en is opgenomen op het tableau der advocaten in 1993.Zij heeft ondertussen een rijke ervaring van reeds 28 jaar mogen opbouwen in diverse materies van het recht. ​Als advocaat probeert zij in de eerste plaats bemiddelingsgericht en ook steeds kostenbesparend te werken.​Dit betekent voor haar dat zij gaat en staat voor haar zaken, dat zij de rechten van haar cliënt verdedigt met de nodige ambitie,  professionaliteit, gedrevenheid en  mondigheid maar ook in alle rechtvaardigheid.Het is haar betrachting om een "conflict " zo snel en zo goed mogelijk in te dijken en op te lossen. Zij streeft er naar om met de nodige redelijkheid tot de best mogelijke oplossing te komen voor de cliënt, daarbij ook rekening houdend met de kosten-batenanalyse van een zaak. Zij  gebruikt  wel eens de gevatte zegswijze "beter 1 vogel in de hand dan 10 in de lucht" ... Zij ziet geen heil in eindeloos procederen tenzij het echt niet anders kan. Een weloverwogen mix van het recht en het gezond verstand stuurt haar zo goed mogelijk naar een degelijke en aanvaardbare oplossing.

NIEUWS

Sinds 1/9/2023 is het  kantoor een  samenwerkingsverband aangegaan met het advocatenkantoor Dirk De Keuster, Handelslei 60 te 2980 te Sint Antonius.  Daardoor zal An elke dinsdag beschikbaar zijn op het kantoor in Sint Antonius  om aldaar haar eigen kantoor verder uit te bouwen in samenwerking met het advocatenkantoor DE KEUSTER.  Ook Marleen Callens heeft het kantoor vervoegd als Juridisch medewerkster en zal voornamelijk de bewinddossiers van An Magerman voor haar rekening nemen.

bottom of page